English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

 •  
 •  
 •  

מומחה הפוליגרף יקבל מהמזמין את כל חומר הרקע הנוגע לבדיקה הרלוונטית, חומר רקע זה יסייע בידי הבודק בשלב התשאול המוקדם ובבניית השאלות שייבחנו בבדיקה.
בודק הפוליגרף יזהה באופן ודאי את הנבדק היושב מולו.
בדיקת הפוליגרף תתבצע בחדר אטום ככל שניתן לרעשים מבחוץ וניטראלי מכל גירוי חיצוני שיכול להפריע לנבדק.
הבודק יערוך שיחה מקדימה עם הנבדק במהלכה ישאל את הנבדק שאלות שמטרתן לקבוע את מצבו הבריאותי והנפשי וזאת בכדי לאבחן את מידת התאמתו וכשירותו לעבור את חקירות הפוליגרף וכן את יחסו של הנבדק לבדיקה.
בודק הפוליגרף יבקש מהנבדק להציג בפניו את גרסתו המלאה לנושא הבדיקה ואת סיבת הגעתו לבדיקה.
לעיתים כבר במהלך שיחה זו ובמטרה ל"חסוך" את הליך הבדיקה מתוודה הנבדק על הקשר שלו לחשדות.
בשלב זה יחל הבודק לנסח את השאלות שייבדקו יחד עם הנבדק.

 • על השאלות להיות פשוטות , בהירות וקצרות ככל שניתן.
 • השאלות יהיו בשפתו של הנבדק ובלשונו.
 • אין להציג שאלות שהנבדק מסרב להישאל עליהן.
 • אין להציג שאלות שהתשובה עליהן אינה חד משמעית.
 • אין להציג שאלות הנוגעות לכוונות, אירועים בעתיד ו/או רגשות.

שלב בניית השאלות הינו אחד המרכיבים החשובים ביותר בבדיקת הפוליגרף וניסוחן המדויק מסייע בחקר האמת.

 • הנבדק יענה לשאלות בתשובות כן או לא בלבד.
 • בשלב זה יחבר מומחה הפוליגרף את הנבדק למכשיר.
 • הנבדק יחתום על טופס השאלות המוסכמות ובכך בעצם מתיר חוקית לבודק לשאול אותו שאלות אלו במהלך הבדיקה.
 • משך הבדיקה הינו כשעה ותלוי במורכבות הבדיקה ושיתוף פעולה של הנבדק.
 • בתום הבדיקה ינתח בודק הפוליגרף את הצ'ארטים (הגרפים) המתקבלים במכשיר ולאחר ניתוח קפדני יסכם את מסקנותיו.
 • מסקנות הבדיקה יוגשו למזמין הבדיקה בדו"ח כתוב ומסכם להמשך טיפול.

חזון ומטרות

ארגון מומחי הפוליגרף בישראל יהווה כתובת מקצועית לכל אנשי המקצוע והנוגעים בתחום הפוליגרף בארץ ובעולם.
יסייע לחבריו לקיים את מטרות הארגון ולהגיע לרמה מקצועית גבוהה תוך שמירה...

להמשך קריאה...

אמות מידה

חבר יכבד את זכויותיו וכבודו של כל אדם העובר בדיקת פוליגרף על ידו.
חבר יסיק מסקנות מוחלטות רק כאשר הנתונים הפיזיולוגיים המתקבלים בעת הבדיקה, הינם מלאים וברורים...

להמשך קריאה...

תקנון

מטרת הארגון הינה לספק לכל אדם באשר הוא אמצעי אמין ותקני להגיע אל האמת בדגש על:
מתן האמת תוך שמירה על יושרה, אובייקטיביות והגינות לכל אדם באשר הוא...

להמשך קריאה...

bottom-a-image

 

האם אפשר לעבוד על הפוליגרף?

תשובתנו החד משמעית היא - לא!

אם כן, ישאלו ויקשו לא מעט אנשים – איך ייתכן שבמקרים מסוימים טעה הפוליגרף? התשובה לכך היא שהפוליגרף אינו טועה, מי שעלול לטעות הוא בודק הפוליגרף.

על מנת למנוע טעויות ולוודא תוצאות מהימנות, בודק הפוליגרף חייב להיות מוסמך ברמה בינלאומית ומעודכן תדיר, על כן, עליו להיות חבר בארגון ה-IPEO (אמפ"י)  וה-APA אשר מוודאים את רמת המקצועיות של הבודק החבר ומכשירים אותו ...

 

להמשך קריאה

 

תהליך בדיקת הפוליגרף

מומחה הפוליגרף יקבל מהמזמין את כל חומר הרקע הנוגע לבדיקה הרלוונטית, חומר רקע זה יסייע בידי הבודק בשלב התשאול המוקדם ובבניית השאלות שייבחנו בבדיקה.
בודק הפוליגרף יזהה באופן ודאי את הנבדק היושב מולו.
בדיקת הפוליגרף תתבצע בחדר אטום ככל שניתן לרעשים מבחוץ וניטראלי מכל גירוי חיצוני שיכול להפריע לנבדק.

להמשך קריאה...


כל מה שרצית לדעת על פוליגרף

האם חרדה משפיעה על תוצאות הבדיקה?
כמה זמן נמשכת בדיקת פוליגרף?
האם הפוליגרף קביל בבית המשפט?
ה-IPEO (אמפ"י) מספק לכם תשובות לכל מה שרציתם לדעת על פוליגרף.

להמשך קריאה...

ipeo heb